O KANCELARII         ZAKRES USŁUG         DLA FIRM         KONTAKT        

Olga Tanerska Kancelaria Adwokacka
adwokat Olga Tanerska        Kancelaria Adwokacka adwokat Olgi Tanerskiej oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych (w tym spółek prawa handlowego, osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych) zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie i rozwój współpracujących z nami firm. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnych przedsiębiorców świadczymy nasze usługi w ramach bezpośredniego kontaktu (w Kancelarii, w siedzibie klienta) oraz z wykorzystaniem elektronicznych form komunikowania się przez co dzięki bieżącej znajomości spraw wewnętrznych firmy, zapewniamy wysoki standard świadczonych usług.
        Współpraca z Kancelarią odbywa się w formie doraźnych zleceń lub stałej obsługi prawnej, która pozwala na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie. Niewątpliwą zaletą zawarcia umowy o stałą obsługę prawną są niższe koszty usług prawnych niż przy zleceniach jednorazowych.

  Naszym Klientom oferujemy:

 • reprezentację w sprawach o zapłatę w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,
 • reprezentację zmierzającą do pozasądowego odzyskania należności,
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowywanie, opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • reprezentowanie klientów przed organami ścigania oraz sądami,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych,
 • uczestniczenie w negocjacjach, spotkaniach i naradach,
 • inne.

© adwokat Olga Tanerska 2014-2021